facebook

Erpw visit Mr.Xue in Tianjin - China

 

12362863 159823594377275 1129584036666740044 o

 

與台灣強豪薛安國先生,天津穩贏何賓先生,以及台灣金牌教練鴻偉先生在天津狗不理百年老店品傳統美味!現在凌晨3:21,我們剛剛回家,聊鴿子可以不睡

覺,你信嗎?

與懂鴿愛鴿的真鴿友聊到多晚都不困

 

12357105 159823624377272 8731898884832791256 o

10556943 159823601043941 2200515119069225525 o